Echo Surveys for Living Spaces

Echo Surveys (kaikukartoitus) –työpaja on äänitutkimusretkeilyä ja vuorovaikutusta Helsingistä löytyvien tilojen kanssa. Pyrimme antamaan äänen valitsemillemme paikoille improvisoiduilla akustisilla eleillä, jotka hyödyntävät ainoastaan tiloja itseään ja niistä löytyviä esineitä (myös kapuloita, jousia ja muita värähtelyä tuottavia apuvälineitä voi käyttää). Osallistujien kuuntelutaidot kehittyvät heidän tutkiessaan äänen tuottamisen mahdollisuuksia arkisilla materiaaleilla. Sähköistä äänenvahvistusta ei käytetä, mutta tutkimusretket dokumentoidaan myöhempää tarkastelua, esittelyä ja keskustelua varten. Työn tulokset esitetään julkisesti festivaalin lopussa sarjana paikkasidonnaisia ääniperformansseja. Työpajan ohjaa Patrick McGinley (US/EE).

Työskentelytavat

Työpaja alkaa laajalla kuuntelu- ja keskusteluistunnolla, jossa keskitytään tarkkaavaiseen kuunteluun ja kuulohavaintoihin. Tämän jälkeen tutustutaan kuulohavainnointiin sekä äänen avulla tapahtuvan vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin erilaisten pelien ja harjoitusten avulla. Toisena tutkitaan tutkia etukäteen valittuja paikkoja, kehittäen vuorovaikutus- ja improvisaatiotekniikoita, jotka johtavat lopulta julkisiin ääniperformansseihin kussakin kohteessa. Osallistujia kannustetaan suosittelemaan tiloja kaupungissa, jotka heidän mielestään sopisivat hyvin tutkimusmatkakohteiksi! Tuo myös mukaasi vaikkapa vanha viulun jousi, rumpukapulat, kuminuija tai jokin muu väline, jonka arvelet olevan hyödyksi! Aikaisempi kokemus musiikin tai äänen kanssa työskentelystä ei ole tarpeen. Tarvitset ainoastaan korvat, kyvyn ja halun kuunnella huolellisesti sekä reagoida kuulemaasi.

Aikataulu

Työpaja tapaa päivittäin (21.–24.9.) Dodon Kääntöpöydällä Pasilassa klo 11-17. Työpaja liikkuu eri paikoissa ympäri kaupunkia, mutta palaa aina Kääntöpöydälle päivän lopuksi. Lauantaina 26.9 työpaja esiintyy Kääntöpöydällä julkisesti.

Patrick McGinley/Murmer

Patrick McGinley (aka murmer) on alunperin amerikkalainen ääni-, performanssi- ja radiotaiteilija, joka on työskennellyt Euroopassa vuodesta 1996 lähtien kooten löydettyjen äänten ja esineiden kokoelmaansa, josta on muodostunut hänen työnsä perusta. Vuonna 2002 hän käynnisti framework-järjestön, joka tuottaa viikottaista kenttä-äänityksiin perustuvaa ohjelmaa, ja on kuultavissa radio- ja podcasting-lähetyksinä ympäri maailmaa. Vuonna 2005 hän vieraili ensi kertaa Kaakkois-Virossa, jonne muutti pysyvästi 2009. Viime aikoina McGinley on esitelmöinyt, järjestänyt työpajoja ja tehnyt performansseja, jotka ovat perustuneet paikkasidonnaisten äänien tutkimiseen (osana revenant-projektia) ja ääneen paikan määrittäjänä. Performansseissaan hänen kiinnostuksensa kenttä-äänityksiin on kehittynyt yritykseksi sulauttaa löytöäänet ja -esineet sekä erityiset paikat ja hetket välittömäksi ja elimelliseksi yhteydeksi yleisön ja esiintymispaikan välille. 

murmerin työ perustuu pieniin löytöihin ja tiiviiseen huomiointiin. Se keskittyy rajaamaan ympärillämme soivat äänet, jotka tavallisesti jäävät huomaamatta, mutta jotka asiayhteydestään irrotettuna muuttuvat tunnistamattomiksi, vieraiksi ja merkillisiksi: hiilen murtuminen, hissin vingahdus, pörisevä hyönteinen tai oma hengitys. Hän työskentelee tasapuolisesti tilojen, esineiden, värähtelyjen ja ihmisten parissa, muotonaan joko sävellys, performanssi tai yksinkertaisesti kollektiivinen teko ja kokemus osana havainnon tutkimista tarkkaavaisen kuuntelun kautta.

Echo Surveys -työpajaa tukee Äänen Lumo/Charm of Sound